تجهیزات فست فود

تجهیزات فست فود​

کاتالوگ محصولات رستورانی شرکت کاردر استیل

انواع دستگاه گریل تخت​

Grill Takht 60cm - تجهیزات فست فود

دستگاه گریل تخت ۶۰ سانتی​

دستگاه گریل تخت ۶۰ سانتی، یک نوع از سری محصولات دستگاه گریل تخت می باشد که توسط شرکت کاردر استیل تولید شده و عرضه می گردد. این دستگاه نوع کوچک دستگاه های گریل تخت می باشد.

Grill Takht 90cm - تجهیزات فست فود

دستگاه گریل تخت ۹۰ سانتی​

دستگاه گریل تخت ۹۰ سانتی، یک نوع از سری محصولات دستگاه گریل تخت می باشد که توسط شرکت کاردر استیل تولید شده و عرضه می گردد. این دستگاه نوع بزرگ دستگاه های گریل تخت می باشد.

انواع دستگاه گریل ذغالی ​

Grill Zoghali 60cm - تجهیزات فست فود

دستگاه گریل ذغالی ۶۰ سانتی​

دستگاه گریل ذغالی ۶۰ سانتی، یک نوع از سری محصولات دستگاه گریل ذغالی می باشد که توسط شرکت کاردر استیل تولید شده و عرضه می گردد. این دستگاه نوع کوچک دستگاه های گریل ذغالی می باشد.

Grill Zoghali 90cm - تجهیزات فست فود

دستگاه گریل ذغالی ۹۰ سانتی​

دستگاه گریل ذغالی ۹۰ سانتی، یک نوع از سری محصولات دستگاه گریل ذغالی می باشد که توسط شرکت کاردر استیل تولید شده و عرضه می گردد. این دستگاه نوع بزرگ دستگاه های گریل ذغالی می باشد.

انواع دستگاه گریل میکس​

Grill Mix - تجهیزات فست فود

دستگاه گریل میکس​

دستگاه گریل میکس، یک نوع از سری محصولات دستگاه گریل میکس می باشد که توسط شرکت کاردر استیل تولید شده و عرضه می گردد. از این دستگاه برای پخت انواع استیک و برگر استفاده میشود و بدون شیار می باشد

Grill Mix Shiyar Dar - تجهیزات فست فود

دستگاه گریل میکس شیاردار​

دستگاه گریل میکس شیاردار، یک نوع از سری محصولات دستگاه گریل میکس می باشد که توسط شرکت کاردر استیل تولید شده و عرضه می گردد. از این دستگاه برای پخت انواع استیک و برگر استفاده میشود و شیاردار می باشد

انواع دستگاه اجاق گاز رومیزی​

Ojagh Gaze 2 Sholeh - تجهیزات فست فود

دستگاه اجاق گاز رومیزی دو شعله​

دستگاه اجاق گاز رومیزی دو شعله یکی از ۲ محصول اجاق گازی تولید شده توسط شرکت کاردر استیل می باشد. این اجاق گاز مجهز به دو شعله بوده و رومیزی می باشد. اجاق گاز دو شعله نوع کوچک اجاق گاز رو میزی است.

Ojagh Gaze 4 Sholeh - تجهیزات فست فود

دستگاه اجاق گاز رومیزی چهار شعله​

دستگاه اجاق گاز رومیزی چهار شعله یکی از ۲ محصول اجاق گازی تولید شده توسط شرکت کاردر استیل می باشد. این اجاق گاز مجهز به چهار شعله بوده و رومیزی می باشد. اجاق گاز چهار شعله نوع بزرگ اجاق گاز رو میزی است.

سایر تجهیزات فست فود​

Shooting Sib Zamini American - تجهیزات فست فود

دستگاه شوتینگ طرح آمریکایی​

دستگاه شوتینگ سیب زمینی طرح آمریکایی یکی از محصولات شرکت کاردر استیل می باشد که به منظور روغن گیری و گرم نگه داشتن سیب زمینی ها و سوسیس ها در فست فود ها استفاده می شود.

Salamander - تجهیزات فست فود

دستگاه سالاماندر​

دستگاه سالاماندر محصول شرکت کاردر استیل در پخت کباب، گوجه، جوجه، همبرگر و … به شما کمک می کند. عملکرد این دستگاه بسیار ساده است و قابلیت تنظیم ارتفاع در چهار حالت مختلف را نیز دارد